רויאל מדידות

מודד מוסמך זמין עכשיו!

מהו תשריט מדידה להסכם שיתוף?

הסכמי שיתוף הם כלי לעיגון הסכמות הנוגעות לאופי השימוש וההתנהלות בנכס, אשר מצוי בבעלות משותפת שניים או יותר בעלי זכויות. קביעת היקף הזכויות, האחריות לחובות ועוד.
תשריט מדידה להסכם שיתוף

החלוקה ואופן ההתנהלות ומיצוי הנכס, מבוססים על תשריט מדידה להסכם שיתוף אשר מהווה מסמך נלווה להסכם ומסייע בקביעת אחוזי הבעלות והיקף האחריות והזכויות של כל אחד מן השותפים בנכס.

חשוב לציין: הסכם השיתוף אינו משנה את היקף הזכויות או מקנה זכויות שלא היו קיימות במקרקעין, אלא בא להסדיר את אופי השימוש וניהול הנכס בהתאם לזכויות הקיימות.

מהו תשריט מדידה להסכם שיתוף?

תשריט מדידה להסכם שיתוף יסייע בהגדרת הקריטריונים לכימות, ניטור והערכת השימוש במשאבים משותפים. הוא קובע מסגרת להערכת הביצועים, הציות והקצאת הזכויות או החובות בין הצדדים המעורבים.

בעיקרו של דבר, הוא משמש כמפת דרכים להבטחת שקיפות, שוויון וניהול יעיל במסגרת ההסדר המשותף, וכן רואה את היום שאחרי ומותיר כלים ובסיס לפירוק השיתוף בבוא היום.

מטרות ותפקידים של מסמך תשריט מדידה

לפחות 3 מטרות:

הגדרת זכויות בניה

תפקיד מרכזי חשוב של תשריט המדידה הוא לקבוע בבירור את הזכויות, האפשרויות והמגבלות החלות על בעלי הזכויות במקרה של תכנון לבנייה/הרחבה של הנכס, לרבות ביצוע שינויים במרחב המשותף.

הימנעות מסכסוכים וקונפליקטים

הסדרת הזכויות וקביעת אחוזי השיתוף וגבולות השיתוף, אופן ניהול הנכס והיקף ההשפעה של כל אחד מן השותפים, מסייע במניעת סכסוכים, מספק כלים לניהול קונפליקטים ואי הסכמות, מסיר ספקות ואפשרות לפרשנות אישית ולמעשה מהווה חוזה מחייב המבוסס על זכויות בעלות בצורה הוגנת.

רישום בטאבו

תשריט מדידה אשר תוכנן והופק על ידי חברת מדידה המתמחה בתשריט להסכמי שיתוף מאפשר מלבד הסדרת הזכויות החוזית בין בעלי הזכויות.

בנוסף, גם את אפשרות עיגון ההסכמות והזכויות כפי שנקבעו באמצעות רישום בטאבו – הגורם האחראי והמכריע בכל הנוגע לזכויות ובעלות על נכסי נדל"ן בישראל.

הרישום בטאבו מבטיח לכל הצדדים גישה למידע מדויק ועדכני, מקדם אחריות ועמידה בתנאי ההסכם.

כיצד מתבצעת הכנת תשריט המדידה?

הכנת תשריט מדידה להסכמי שיתוף מתבצעת על ידי חברת מדידה מקצועית, באמצעות מודד מוסמך ומיומן, במספר שלבים:

איסוף מידע רלוונטי, מסמכים, רישומים היסטוריים, תכניות בנייה ושינויים בנכס, וניתוח שלהם.

ביצוע מדידות מדויקות בטכנולוגיות מדידה חדשניות ומתקדמות, לקבלת תמונת מצב ומיצג של הנכס, על מאפייני הסביבה והתשתיות. מדידות נפרדות ומדידות משותפות בהתאם לפיצול הנכס.

הזנת המידע ותוכנה ייעודית להפקת תוצרי מדידה, מפות טופוגרפיות, ניתוח צילומי אוויר וצילומי אורתופוטו וכלים נוספים, להפקת תוצרים חזותיים, גרפיים ומתקדמים, מדויקים ומפורטים הקובעים את אופן החלוקה והזכויות של כלל בעלי הזכויות.

התשריט ייקבע ויתוכנן בשיתוף בעלי הזכויות, תוך הצגת המאפיינים, המשמעויות ואפשרויות החלוקה והשיתוף באופן ברור ובשקיפות מלאה, ובהסכמת כלל השותפים בנכס.

פרטים עיקריים הנכללים בתשריט

התשריט יכלול מיצג חזותי ופירוט תיאורי ומספרי של המקרקעין האמור, שרטוט מלא של הנכס לרבות חלוקה לחללים יחידות ושטחי חוץ. חלקו היחסי של כל בעל זכויות יסומן בתשריט ויודגש בנפרד, וכן חלקים משותפים, תוך פירוט אחוז הזכויות והשימוש בהם.

לסיכום, התשריט יהווה מיצג תומך למוסכם בהסכם השיתוף, ויהיה חתום על ידי חברת מדידה ומודד מוסמך.

5/5 - (36 דירוגים)

מאמרים נוספים